Bilgi Güvenliği Politikamız

  1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal
  3. Bilgi Güvenliği Politikamız
  • Deniz teknolojileri, talaşlı imalat, elektronik, yazılım ve insansız sistemler faaliyetlerimiz esnasında; bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişiminin sürekliliğini sağlayarak, riskleri belirlemeyi,
  • Bilgi güvenliği için yasal şartların getirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,
  • Risklerimizi sürekli gözden geçirerek, risklerin tespiti ve kontrol edilmesini gerçekleştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek, bilgiye erişilebilmeyi,
  • İşimizin, müşterilerimizin, tedarikçi ve diğer kurumların bilgi güvenliğini sağlamayı,
  • Zayıflıklarımızı ve tehditleri; alt yapı, donanım, yazılım, çalışma ortamı ve eğitim yatırımlarıyla olabildiğince en az seviyeye düşürmeyi taahhüt ederiz.